Matematikë/Para-Algjebër/Faktorët dhe Shumëfishat

Pjesëtuesi më i Madh i Përbashkët

Njohuri bazë mbi atë që quhet PMP.